Strategia

Valtiontalouden tarkastusviraston strategisena tehtävänä on turvata kestävää julkisen talouden hoitoa sekä tehokkaasti ja avoimesti toimivaa valtionhallintoa. Tämä edellyttää tarkastusviraston omalta toiminnalta tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntämistä. Strategia on laadittu vuosille 2024–2030.

Strategian yksi tavoite on vahvistaa tarkastus- ja valvontatyöllä hallinnon tilivelvollisuutta eduskunnalle ja kansalaisille. Tarkastusviraston uusi strategia on laadittu tilanteessa, jossa julkisen talouden haasteet jatkuvat ja jopa kärjistyvät ja valtiontalouden näkymät ovat epävarmoja.

Strategian lähtökohta on, että tarkastusvirasto keskittyy perustehtäviensä hoitamiseen vaikuttavasti ja tehokkaasti. Tätä tukee jo vuonna 2023 käyttöön otettu entistä selkeämpi organisaatio- ja johtamismalli.

Viraston tarkastustoiminta tuottaa luotettavaa ja olennaista tarkastustietoa valtiontalouden ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista. Tarkastustyö perustuu ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön hyväksymiin ISSAI-standardeihin.

Valvontatehtävät edistävät päätöksenteon sekä puolue- ja vaalirahoituksen avoimuutta. VTV raportoi valvontatoiminnasta säännöllisesti eduskunnalle.

Strateginen tehtävämme

Turvaamme kestävää julkisten varojen hoitoa sekä tehokkaasti ja avoimesti toimivaa valtionhallintoa.

Strategiset painopisteet

Vahvistamme tarkastus- ja valvontatyöllä hallinnon tilivelvollisuutta eduskunnalle ja kansalaisille

 • Varmistamme eduskunnan valtiontaloudellisen vallan toteutumista

 • Edistämme julkisten varojen käytön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta

Tuotamme valtiontalouden ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista luotettavaa ja olennaista tarkastus- ja valvontatietoa

 • Hyödynnämme tarkastusoikeuksiamme tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti

 • Tarkastustoimintamme valintoja ohjaavat valtiontaloudellinen merkitys, riskit tuloksellisuudelle ja lainmukaisuudelle sekä tarkastettavuus

 • Turvaamme kestävää julkisen talouden hoitoa

Tuemme toiminnallamme tehokasta ja lainmukaista hallintoa

 • Toiminnallamme edistämme hallinnon tuottavuutta, taloudellisuutta ja kustannusvaikuttavuutta

 • Toiminnallamme vahvistamme hyvän hallinnon toteutumista

 • Hallinto huomioi kannanottomme ja suosituksemme toiminnassaan

Strategiset mahdollistajat

Olemme ammattitaitoisia ja motivoituneita ja työyhteisömme voi hyvin

 • Huolehdimme työhyvinvoinnista, ammattitaitomme ylläpidosta ja kehittämisestä, jaamme osaamistamme ja opimme muilta

 • Kannamme vastuumme työyhteisön jäseninä ja edistämme luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria

 • Kehitymme johtamis- ja esihenkilötyössä

Hyödynnämme digitalisaatiota ja uusia teknologioita toiminnassamme

 • Hyödynnämme datan mahdollisuuksia, monipuolisia menetelmiä ja aineistoja sekä teknologioita tiedonmuodostuksessamme

 • Toimintamme ja johtamisemme perustuu ajantasaisen tiedon hyödyntämiseen

Toimimme tehokkaasti ja avoimesti sekä olemme myös omasta toiminnastamme tilivelvollisia

 • Olemme aikaansaavia

 • Meillä on sujuvat ja tehokkaat prosessit ja toimintatavat

 • Olemme kustannustietoisia omassa toiminnassamme

 • Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa hallinnon ja sidosryhmien kanssa

 

Lisätietoa

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia