Valtiontalouden tarkastusviraston strategia

Tulosta sivu

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion taloudenhoidon riippumaton tarkastaja ja finanssipolitiikan ja vaali- ja puoluerahoituksen valvoja. VTV:n tarkastussuunnitelma laaditaan vuosittain, ja se johdetaan tarkastusviraston strategiasta.

VTV:n tehtävänä on turvata:

 • eduskunnan valtiontaloudellista valtaa

 • valtion taloudenhoidon lainmukaisuutta, avoimuutta ja tuloksellisuutta

 • vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta.

Lisäksi VTV varmentaa oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteiden toteutumista valtion taloudenhoidossa sekä vaali- ja puoluerahoituksessa.

VTV:n toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 • vastuullisuus

 • avoimuus

 • objektiivisuus

 • arvostaminen.

Visio

VTV:n visiossa suomalainen valtiontalouden hoito on malli maailmalle.

Tarkastusviraston strategisena päätavoitteena on edistää toiminnallaan:

 • kestävää ja tuloksellista valtion taloudenhoitoa

 • valtiontaloudellisen tiedon luotettavuutta

 • luottamusta valtion taloudenhoitoon.

VTV edistää kansalaisten ja muiden veronmaksajien veronmaksuhalukkuutta sekä suomalaisen demokratian toimivuutta. VTV on tavoiteltu työpaikka, jossa motivoitunut henkilöstö ylläpitää ja kehittää osaamistaan koko työuransa ajan.

Strategiset painopisteet vuosille 2013–2020

 • VTV luo edellytyksiä julkishallinnon uudistumiseen sekä hallinnonalarajat ylittävien riskien ja valtiontalouden kokonaisuuden hallintaan. Tämä edellyttää toiminnan joustavuutta ja hyvää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

 • VTV:n ääni kuuluu ulkoisen tarkastajan roolin mukaisena asiantuntijana valtiontalouden ja valtionhallinnon foorumeilla.

 • VTV:n tarkastukset ovat sisällöltään ja menetelmiltään korkealaatuisia.

Toiminnan suuntaaminen

VTV ohjaa tarkastamista suuntaamisperiaatteilla, joita ovat:

 • asian välitön ja välillinen valtiontaloudellinen merkitys lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

 • asian merkitys eduskunnalle finanssivallan käytössä sekä valtioneuvostolle valtiontalouden ja hallinnon ohjauksessa ja valvonnassa

 • asian merkitys hyvän hallinnon periaatteiden ja tuloksellisuuden toteutumiselle sekä kansalaisten ja sidosryhmien luottamukselle valtion taloudenhoitoon.

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi ja siihen kuuluva tarkastettavuusanalyysi sekä (tarkastuslajien ja tarkastuskohteiden osalta) tarkastuskohtaiset riskianalyysit auttavat tunnistamaan tärkeimmät tarkastusaiheet ja -kysymykset.

VTV:n strategiaa uudistetaan parhaillaan vuonna 2018.

Lisätietoa

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia 2013–2020

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat