Valtiontalouden tarkastusviraston strategia

Tarkastusviraston strategian keskiössä on voimakas uudistuminen. Sen kautta meillä on kykyä varautua tulevaisuuteen ja reagoida nopeasti ympäröivän maailman muutokseen. Tarkastusviraston yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy, kun jaamme näkemyksiämme, teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja jaamme aktiivisesti tietoa.

Tehtävämme

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion taloudenhoidon riippumaton ulkoinen ammattitarkastaja sekä finanssipolitiikan ja vaali- ja puoluerahoituksen valvoja. Tarkastusviraston tehtävä on turvata eduskunnan valtiontaloudellista valtaa ja varmistaa, että valtiontaloutta hoidetaan lainmukaisesti, avoimesti ja tuloksellisesti. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja valtiontalousarvion noudattamista, turvaa vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa tavoitteenaan vakaa ja kestävä julkinen talous sekä läpinäkyvät ja ymmärrettävät finanssipolitiikan säännöt.

Valtiontalouden tarkastusviraston arvot ovat vastuullisuus, avoimuus, objektiivisuus ja arvostaminen. Missionamme on mahdollistaa valtion taloudenhoidon kestävää kehitystä. Visiona yhdessä kestävää tulevaisuutta jaettua tietoa.

Strategiset painopistealueet ja tavoitteet

Yhteiskunnallisesti vaikuttava

 • Valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee

 • Luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee

 • Luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu

Olennainen ja oikea-aikainen

 • Tarkastamme aiheita, jotka ovat valtiontalouden näkökulmasta huomattavia tai sisältävät merkittäviä valtiontaloudellisia riskejä

 • Tarkastuksillamme on laajaa merkitystä

 • Olemme läsnä silloin, kun asioihin voi vaikuttaa

Asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut

 • Meillä on hyvä vuorovaikutukseen perustuva asiakasymmärrys

 • Palvelemme tulevaisuuteen suunnaten, kehittävällä otteella

 • Tuotteemme ovat avoimia, selkeitä ja monikanavaisia

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

 • Olemme valtiontalouden tarkastustoiminnan ammattilaisia ja vaikuttavuuden osaajia – sparraajia, joilla on kokonaisnäkemys

 • Teemme asioita sujuvassa yhteistyössä ja hyödynnämme toistemme vahvuuksia

Tehokkaat yhteiset prosessit ja toimintatavat

 • Prosessimme tukevat vaikuttavuuttamme asiakkaan näkökulmasta

 • Osaamme ennakoida ja joustaa

 • Vahvistamme osaamistamme asiantuntijaverkostoilla ja -yhteisöillä

Aktiivinen tulevaisuuden rakentaja

 • Kokeilemme rohkeasti uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja

 • Panostamme jatkuvaan oppimiseen, ja meillä on monipuoliset oppimismahdollisuudet

 • Kehitymme yhdessä kansainvälisen tarkastusvirastoyhteisön kanssa

Lisätietoa

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat