Työjärjestys

Tulosta sivu

Työjärjestyksessä säädetään tarkastusviraston organisaatiosta, yksiköistä ja niiden tehtävistä, tarkastusviraston johtamisesta ja johtoryhmistä ja johtavista virkamiehistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Lisäksi työjärjestyksessä säädetään muun muassa tarkastusta koskevien ohjeiden ja määräysten antamisesta ja valmistelusta, uhkasakon tuomitsemisesta ja uhkasakkolautakunnasta, laatulautakunnasta ja tieteellisestä neuvostosta, yhteistoiminnasta sekä viroista ja virkojen kelpoisuusvaatimuksista.

Viraston uusi työjärjestys astui voimaan 1.11.2017.

Työjärjestys (PDF)