VTV:n neuvottelukunta

VTV:n neuvottelukunta kehittää yhteistyötä tarkastusviraston ja sen sidosryhmien välillä sekä seuraa tarkastustoiminnan tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta.

Lakisääteisen neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan keskeisten yhteistyötahojen edustajia sekä finanssihallinnon ja julkisen talouden asiantuntijoita. Neuvottelukuntaan kuuluu tarkastusviraston pääjohtaja sekä yksi tarkastusviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää enintään kolme vuotta.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.5.2021–3.2.2023

 • Kansanedustaja Kai Mykkänen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan puheenjohtaja

 • Kansanedustaja Katja Hänninen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja

 • Pääjohtajan sijainen Matti Okko, Valtiontalouden tarkastusvirasto, neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja

 • Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreiden eduskuntaryhmä

 • Ylitarkastaja Jonna Carlson, Valtiontalouden tarkastusviraston henkilökunnan edustaja

 • Ylijohtaja Mikael Collan, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

 • Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA

 • Kansanedustaja Esko Kiviranta, Keskustan eduskuntaryhmä

 • Kansanedustaja Jari Koskela, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

 • Valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto, valtiovarainministeriö

 • Pääsihteeri Karoliina Kähönen, ​Liike Nyt -eduskuntaryhmä

 • Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori

 • Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kansanedustaja Aki Linden, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 • Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, valtiovarainministeriö

 • Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia

 • Kansanedustaja Mikko Ollikainen, Ruotsalainen eduskuntaryhmä

 • Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen kuntaliitto ry

 • Kansanedustaja Päivi Räsänen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 • Kansanedustaja Ano Turtiainen, Eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle

Neuvottelukunnan asiantuntijajäsenet

 • Valiokuntaneuvos Nora Grönholm, eduskunta

 • Vanhempi asiantuntija Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ylitarkastaja Mikko Koskinen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.