VTV:n neuvottelukunta

VTV:n neuvottelukunta kehittää yhteistyötä tarkastusviraston ja sen sidosryhmien välillä sekä seuraa tarkastustoiminnan tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta.

Lakisääteisen neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan keskeisten yhteistyötahojen edustajia sekä finanssihallinnon ja julkisen talouden asiantuntijoita. Neuvottelukuntaan kuuluu tarkastusviraston pääjohtaja sekä yksi tarkastusviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää enintään kolme vuotta.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.5.2019–30.4.2021

VTV:n neuvottelukunta

 

 • Kansanedustaja Juhana Vartiainen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan puheenjohtaja

 • Kansanedustaja Päivi Räsänen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja

 • Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreä eduskuntaryhmä

 • Kansanedustaja Katja Hänninen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 • Kansanedustaja Esko Kiviranta, Keskustan eduskuntaryhmä

 • Pääsihteeri Karoliina Kähönen, Liike Nyt -eduskuntaryhmä

 • Kansanedustaja Aki Linden, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 • Kansanedustaja Mikko Ollikainen, Ruotsalainen eduskuntaryhmä

 • Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori

 • Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö

 • Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia

 • Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA

 • Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö

 • Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö

 • Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto ry

 • Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, Valtiontalouden tarkastusvirasto, neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja

 • Johtava tuloksellisuustarkastaja Sami Vuorinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto, henkilökunnan edustaja

Neuvottelukunnan asiantuntijajäsenet

 • Valiokuntaneuvos Nora Grönholm, eduskunta

 • Vanhempi asiantuntija Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ylitarkastaja Suvi Kärki Valtiontalouden tarkastusvirastosta.