VTV:n neuvottelukunta

Tulosta sivu

VTV:n neuvottelukunta kehittää yhteistyötä tarkastusviraston ja sen sidosryhmien välillä sekä seuraa tarkastustoiminnan tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta.

Lakisääteisen neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan keskeisten yhteistyötahojen edustajia sekä finanssihallinnon ja julkisen talouden asiantuntijoita. Neuvottelukuntaan kuuluu tarkastusviraston pääjohtaja sekä yksi tarkastusviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää enintään kolme vuotta.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.5.2017–30.4.2019

Kansanedustaja Eero Heinäluoma, puheenjohtaja

Kansanedustaja Kimmo Kivelä

Kansanedustaja Tapani Tölli, 1. varapuheenjohtaja

Kansanedustaja Krista Mikkonen

Kansanedustaja Päivi Räsänen

Kansanedustaja Kari Uotila

Kansanedustaja Juhana Vartiainen

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson, työ- ja elinkeinoministeriö

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Filosofian tohtori Lauri Heikkilä

Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, Valtiontalouden tarkastusvirasto,
2. varapuheenjohtaja

Ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto ry

Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, ETLA

Osastopäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö

Tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi, Valtiontalouden tarkastusvirasto, henkilökunnan edustaja

Neuvottelukunnan pysyvät asiantuntijat

Grönholm Nora, valiokuntaneuvos, tarkastusvaliokunnan sihteeri, eduskunta

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii tarkastaja Sini Salmi tarkastusvirastosta.