VTV:n neuvottelukunta

VTV:n neuvottelukunta kehittää yhteistyötä tarkastusviraston ja sen sidosryhmien välillä sekä seuraa tarkastustoiminnan tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta.

Lakisääteisen neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan keskeisten yhteistyötahojen edustajia sekä finanssihallinnon ja julkisen talouden asiantuntijoita. Neuvottelukuntaan kuuluu tarkastusviraston pääjohtaja sekä yksi tarkastusviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää enintään kolme vuotta.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.5.2019–30.4.2021

VTV:n neuvottelukunta

 

 • Kansanedustaja Juhana Vartiainen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan puheenjohtaja

 • Kansanedustaja Päivi Räsänen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja

 • Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, Valtiontalouden tarkastusvirasto, neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja

 • Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreä eduskuntaryhmä

 • Ylijohtaja Mikael Collan, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

 • Kansanedustaja Katja Hänninen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 • Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA

 • Kansanedustaja Esko Kiviranta, Keskustan eduskuntaryhmä

 • Pääsihteeri Karoliina Kähönen, Liike Nyt -eduskuntaryhmä

 • Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori

 • Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kansanedustaja Aki Linden, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 • Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö

 • Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia

 • Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö

 • Kansanedustaja Mikko Ollikainen, Ruotsalainen eduskuntaryhmä

 • Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto ry

 • Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö

 • Johtava tuloksellisuustarkastaja Sami Vuorinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto, henkilökunnan edustaja

Neuvottelukunnan asiantuntijajäsenet

 • Valiokuntaneuvos Nora Grönholm, eduskunta

 • Vanhempi asiantuntija Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ylitarkastaja Suvi Kärki Valtiontalouden tarkastusvirastosta.