VTV:n neuvottelukunta

VTV:n neuvottelukunta kehittää yhteistyötä tarkastusviraston ja sen sidosryhmien välillä sekä seuraa tarkastustoiminnan tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta.

Lakisääteisen neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan keskeisten yhteistyötahojen edustajia sekä finanssihallinnon ja julkisen talouden asiantuntijoita. Neuvottelukuntaan kuuluu tarkastusviraston pääjohtaja sekä yksi tarkastusviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää enintään kolme vuotta.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.5.2021–3.2.2023

 • Kansanedustaja Juhana Vartiainen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan puheenjohtaja

 • Kansanedustaja Päivi Räsänen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja

 • Pääjohtajan sijainen Matti Okko, Valtiontalouden tarkastusvirasto, neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja

 • Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

 • Ylitarkastaja Jonna Carlson, Valtiontalouden tarkastusviraston henkilökunnan edustaja

 • Ylijohtaja Mikael Collan, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

 • Kansanedustaja Katja Hänninen

 • Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA

 • Kansanedustaja Esko Kiviranta

 • Kansanedustaja Jari Koskela

 • Valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto, valtiovarainministeriö

 • Pääsihteeri Karoliina Kähönen

 • Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori

 • Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kansanedustaja Aki Linden

 • Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, valtiovarainministeriö

 • Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia

 • Kansanedustaja Mikko Ollikainen

 • Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen kuntaliitto ry

 • Kansanedustaja Ano Turtiainen

Neuvottelukunnan asiantuntijajäsenet

 • Valiokuntaneuvos Nora Grönholm, eduskunta

 • Vanhempi asiantuntija Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ylitarkastaja Mikko Koskinen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.