Oikeus tarkastaa hyvinvointialueita

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa hyvinvointialueiden taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Hyvinvointialueilla tarkastusviraston tehtävä on tarkastaa niiden toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtiolta saadun rahoituksen osalta. Tarkastusoikeus kattaa hyvinvointialueet, hyvinvointialuekonserniin kuuluvat yhteisöt, säätiöt ja laitokset sekä alueiden yhteisessä määräysvallassa olevat yhteisöt. Tarkastusoikeus ulottuu valtion rahoituksen osalta myös Helsingin kaupungin pelastustoimeen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja näiden tehtävien hoitamiseksi perustettuihin yhteisöihin, jotka ovat kaupungin määräysvallassa.