Kansainvälinen toiminta

Valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälinen toiminta tukee tuloksellista ja tehokasta tarkastus- ja valvontatyötä. Velvoittavien kansainvälisten vastuiden hoitamisen lisäksi VTV:lle on tärkeää, että kansainvälinen toiminta tarjoaa mahdollisuuksia kansallisen tarkastus- ja valvontatyön sekä tämän myötä myös laajemmin valtionhallinnon kehittämiseen.

VTV hoitaa ylimmän ulkoisen tarkastusviranomaisen (Supreme Audit Institution, SAI) ja riippumattoman finanssipolitiikan valvojan (Independent Fiscal Institution, IFI) kansainvälisiä tehtäviä. VTV osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön myös käymällä aktiivista tiedonvaihtoa ja keskustelua kansainvälisten toimijoiden, erityisesti muiden tarkastusvirastojen ja merkittävimpien sidosryhmien, kanssa.

VTV:n kansainvälinen toiminta suuntautuu pääasiassa tarkastusvirastojen kattojärjestöissä ja niiden alaisissa alueellisissa organisaatioissa, verkostoissa ja työryhmissä tehtävään yhteistyöhön. Lue VTV:n toiminnasta kansainvälisissä verkostoissa.

Viraston kansainväliseen työhön liittyvät asiat: international.relations@vtv.fi.

Kansainvälinen toiminta tarkastustyön tukena

Kansainvälinen toiminta on olennainen osa tarkastusviraston työtä. Määrätietoisella ja suunnitelmallisella toiminnalla vahvistamme osaamistamme ja olemme mukana vaikuttamassa tarkastusalan kehittymiseen ja toimintaedellytyksiin. Kokemusten jakaminen ja muiden tarkastusvirastojen kokemuksista oppiminen tukevat ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan sekä muun toimintamme tuloksellista toteuttamista ja kehittämistä. Yhteistyö kansainvälisten kumppanien kanssa luo myös edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävälle uudistumiselle.

Kansainvälisen toiminnan kautta saamme tietoa, kokemusta ja osaamista sekä uusia menetelmiä omaan työhömme. Monet tarkastettavat asiat ja ilmiöt ovat eri maille ja maanosille yhteisiä, ja yhteistyöllä voidaan välttää päällekkäistä työtä ja tehostaa toimintaa.

VTV seuraa kattavasti globaalin toimintaympäristön kehitystä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita osallistumalla niin meitä velvoittavaan kuin harkinnanvaraiseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisen toiminnan painopisteet ovat:

  • tehokkaasti ja avoimesti toimivan hallinnon tukeminen

  • tarkastusmenetelmien kehittäminen, ml. digitaalisuus ja tekoäly

  • pohjoismainen ja EU-yhteistyö

  • ajankohtaisiin aiheisiin vastaaminen, mukaan lukien

    • Ukrainan tarkastusviraston toiminnan tukeminen

    • ympäristötarkastus

INTOSAI WGEA-sihteeristö

VTV toimii 2020–2025 ylimpien tarkastusvirastojen kansainvälisen kattojärjestön INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmän (WGEA, Working Group on Environmental Auditing) puheenjohtajana vuoden 2025 loppuun saakka. VTV:llä toimii työryhmän sihteeristö. Lue lisää.

VTV:n kansainvälisen toiminnan tavoitteet