Kansainvälinen toiminta

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on velvollisuuksia myös kansainvälisissä verkostoissa. VTV sekä jakaa omaa osaamistaan että hyödyntää kansainvälisten verkostojensa oppeja ja käytäntöjä omassa työssään.

VTV hoitaa ylimmän ulkoisen tarkastusviranomaisen (Supreme Audit Institution, SAI) ja riippumattoman finanssipolitiikan valvojan (Independent Fiscal Institution, IFI) kansainvälisiä tehtäviä. VTV osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön myös käymällä aktiivista tiedonvaihtoa ja keskustelua kansainvälisten toimijoiden, erityisesti muiden tarkastusvirastojen, kanssa.

VTV:n kansainvälinen yhteistyö toteutuu tarkastusvirastojen kattojärjestöissä ja niiden alaisissa alueellisissa organisaatioissa, verkostoissa ja työryhmissä. Lue VTV:n toiminnasta kansainvälisissä verkostoissa.

Keskeisimmät painopisteet kansainvälisessä yhteistyössä

  • YK:n Agenda 2030 -ohjelman määrittelemät kestävän kehityksen tavoitteet

  • kansainvälinen strategiatyö

  • tarkastustyön vaikuttavuus

  • laadunhallinta

  • digitalisaatio

  • data-analytiikka.

Näiden ohella VTV käy kansainvälistä keskustelua tarkastusalan ja sitä tukevien standardien kehittämiseksi. VTV seuraa myös kattavasti globaalin toimintaympäristön kehitystä ja siitä aiheutuvia strategisia haasteita. Vuonna 2019 VTV aloitti tarkastusviranomaisten kansainvälisen kattojärjestön INTOSAIn ympäristöryhmän (WGEA, Working Group on Environmental Auditing) puheenjohtajana.

VTV:n kansainvälisen toiminnan tavoitteet

 

Kuvion tiedot kerrotaan tekstissä.

Kansainvälisen yhteistyön tulokset tukevat myös tarkastusviraston oman toiminnan kehittämistä. Aiheesta voit lukea lisää tarkastussuunnitelman 2020–2024 kansainvälisestä toiminnasta kertovassa osuudessa.