Kansainvälinen toiminta

VTV hoitaa ylimmän ulkoisen tarkastusviranomaisen (Supreme Audit Institution, SAI) ja riippumattoman finanssipolitiikan valvojan (Independent Fiscal Institution, IFI) kansainvälisiä tehtäviä. VTV osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön myös ylläpitämällä suhteita ja käymällä aktiivista tiedonvaihtoa ja keskustelua kansainvälisten toimijoiden, erityisesti sen sisarvirastojen, kanssa.

VTV:n tärkeimpiä pysyviä yhteistyöareenoita ovat:

 • ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • INTOSAIn Euroopan maanosajärjestö EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • EU-maiden tarkastusvirastojen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) yhteistyökomitea EU Contact Committee

 • pohjoismaisten tarkastusvirastojen verkosto.

Kansainvälisen yhteistyön muita muotoja ovat:

 • tarkastusvirastojen rinnakkais- ja yhteistarkastukset

 • ETT:n kansallisena yhteistyöviranomaisena toimiminen

 • tarkkailijana toimiminen Suomeen kohdistuvissa ETT:n tarkastuksissa

 • kansainväliset työryhmät ja verkostot

 • vertaisarviointeihin osallistuminen harkinnanvaraisesti

 • kansainvälisten tilintarkastustehtävien vastaanottaminen

 • osallistuminen riippumattomien finanssipolitiikan valvontaelinten kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan

 • yhteistyö Euroopan unionin komission, OECD:n ja YK:n kanssa.

Keskeisimmät painopistealueet kansainvälisessä yhteistyössä ovat YK:n Agenda 2030 -ohjelman määrittelemät kestävän kehityksen tavoitteet sekä kansainvälinen strategiatyö, laadunhallinta, digitalisaatio ja data-analytiikka. Näiden ohella VTV käy aktiivisesti kansainvälistä keskustelua tarkastusalan ja sitä tukevien standardien kehittämiseksi. VTV seuraa myös kattavasti globaalin toimintaympäristön kehitystä ja siitä aiheutuvia strategisia haasteita.

Lisää tietoa VTV:n kansainvälisistä verkostoista