Kansainvälinen toiminta

VTV hoitaa ylimmän ulkoisen tarkastusviranomaisen (Supreme Audit Institution, SAI) ja riippumattoman finanssipolitiikan valvojan (Independent Fiscal Institution, IFI) kansainvälisiä tehtäviä. VTV osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön myös ylläpitämällä suhteita ja käymällä aktiivista tiedonvaihtoa ja keskustelua kansainvälisten toimijoiden, erityisesti muiden tarkastusvirastojen, kanssa.

Kansainvälisen toiminnan keskeiset painopisteet ja tavoitteet

Valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälinen yhteistyö toteutuu tarkastusvirastojen kattojärjestöissä ja niiden alaisissa alueellisissa organisaatioissa, verkostoissa ja työryhmissä. Keskeisimmät painopistealueet kansainvälisessä yhteistyössä ovat YK:n Agenda 2030 -ohjelman määrittelemät kestävän kehityksen tavoitteet sekä kansainvälinen strategiatyö, tarkastustyön vaikuttavuus, laadunhallinta, digitalisaatio ja data-analytiikka. Näiden ohella Valtiontalouden tarkastusvirasto käy aktiivisesti kansainvälistä keskustelua tarkastusalan ja sitä tukevien standardien kehittämiseksi.

Tarkastusvirasto seuraa myös kattavasti globaalin toimintaympäristön kehitystä ja siitä aiheutuvia strategisia haasteita. Vuonna 2019 Valtiontalouden tarkastusvirasto aloitti tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö INTOSAIn ympäristöryhmä Working Group on Environmental Auditing (WGEA) puheenjohtajana.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on hoitaa tehokkaasti ja vaikuttavasti ulkoisen ammattitarkastuksen ja finanssipolitiikan valvonnan velvoittavat kansainväliset tehtävät sekä osallistua aktiivisesti muuhun kansainväliseen toimintaan sekä levittämällä omaa osaamistaan että hyödyntämällä muiden osaamista ja menetelmäkehitystä. Tehtävien hyvän hoitamisen ansiosta tarkastusvirastoa pidetään vahvana kansainvälisenä osaajana ja luotettavana kumppanina. Kansainvälisen yhteistyön tulokset tukevat myös tarkastusviraston oman toiminnan kehittämistä. 

Kuvion tiedot kerrotaan tekstissä.

Aiheesta voit lukea lisää tarkastussuunnitelman 2020-2024 kansainvälisestä toiminnasta kertovassa osuudessa

Lisää tietoa Valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälisistä verkostoista