Finanssipolitiikan valvonnan tiimiä

Finanssipolitiikan valvojat

VTV:n finanssipolitiikan valvonnan tiimi seuraa finanssipolitiikan päätöksentekoa, siinä käytettävän tiedon luotettavuutta sekä finanssipolitiikan ohjausvälineiden toimintaa.

Finanssipolitiikan valvonnan tiimi koostuu pääosin taloustieteilijöistä ja sillä on vahvaa taustaa sekä tutkimuksesta että valtionhallinnosta. Tiimi tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden riippumattomien finanssipolitiikan valvojien kanssa. Myös Suomessa tiimi kehittää toimintaansa vuorovaikutuksessa muiden tahojen, esimerkiksi kotimaisten tutkimuslaitosten, kanssa.