Tietopaketit

Hallinnon tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden tarkastamisen lisäksi VTV:n tehtävänä on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Olemme koonneet tietopaketteja ajankohtaisista aiheista tälle sivulle.

Ilmastotoimet

Ilmastomuutos, vihreä talous ja kestävä kehitys ovat ajankohtaisia teemoja Suomessa ja kansainvälisesti. Ilmastonmuutokseen liittyy myös useita kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia. Teemat ylittävät perinteiset sektorirajat ja kytkeytyvät monimutkaisina kokonaisuuksina talouteen, talouden kehitykseen ja taloudenhoitoon ja niihin liittyy pitkän aikavälin taloudellisia riskejä. Oheen on koottu tuoreita ilmastoteemaan liittyviä tarkastuksia, selvityksiä ja muita asiantuntija-artikkeleita. Päivitämme luetteloa säännöllisesti.

Tarkastuksia

Muita julkaisuja

Blogeja ja artikkeleja