Finanssipolitiikan tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuksen tavoitteena on antaa hyvät edellytykset finanssipolitiikkaa koskevalle päätöksenteolle ja julkiselle keskustelulle.

Finanssipolitiikan tarkastus tarjoaa päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa finanssipolitiikan valmistelusta ja sen tietopohjasta.

VTV tarkastaa finanssipolitiikan osalta:

  • päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta

  • ohjausvälineiden toimivuutta ja vaikuttavuutta

  • sitä, saako valtion taloudellisesta asemasta ja julkisen talouden kestävyydestä oikean ja riittävän kuvan.

Finanssipolitiikan tarkastuksen julkaisut

Finanssipolitiikan tarkastuksia valmistuu 1–2 vuodessa. Finanssipolitiikan tarkastus tuottaa tietoa myös finanssipolitiikan valvontaan.

Kaikki finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen julkaisut