Finanssipolitiikan tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuksen tavoitteena on antaa hyvät edellytykset finanssipolitiikkaa koskevalle päätöksenteolle ja julkiselle keskustelulle.

VTV tarkastaa finanssipolitiikan päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta sekä finanssipolitiikan ohjausvälineiden toimivuutta ja niiden vaikuttavuutta. Finanssipolitiikan tarkastuksessa selvitetään, saako valtion taloudellisesta asemasta ja julkisen talouden kestävyydestä oikean ja riittävän kuvan. VTV tarkastaa myös veropolitiikassa käytettävien tietojen luotettavuutta ja vaikuttavuutta.

Finanssipolitiikan tarkastuksia valmistuu 1–2 vuodessa. Finanssipolitiikan tarkastus tuottaa tietoa myös finanssipolitiikan valvontaan.

Finanssipolitiikan tarkastuskertomukset