Avoimuusrekisteri (lobbarirekisteri)

Vuodesta 2024 alkaen eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta lobbauksesta ilmoitetaan avoimuusrekisteriin.

Avoimuusrekisteri tarjoaa kansalaisille, vaikuttamistoiminnan kohteille ja toimittajille tietoa valtion tason päättäjiin vaikuttavista toimijoista ja näiden intresseistä. VTV toimii avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä ja valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Avoimuusrekisteri tekee eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvaa lobbausta eli vaikuttamistoimintaa ja sen neuvontaa avoimeksi. Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan.

Avoimuusrekisteri otetaan Suomessa käyttöön 1.1.2024. Rekisteri toimii osoitteessa avoimuusrekisteri.fi.

Lobbausta tekevät tahot voivat rekisteröityä palveluun vuoden 2024 alusta alkaen. Ilmoitukset vaikuttamistoiminnasta ja -neuvonnasta tehdään avoimuusrekisteriin kahdesti vuodessa: tammi–kesäkuun toiminnasta raportoidaan heinä–elokuussa, ja heinä–joulukuun toiminnasta tammi–helmikuussa.