Avoimuusrekisteri (lobbarirekisteri)

Vuodesta 2024 alkaen eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta lobbauksesta ilmoitetaan avoimuusrekisteriin. Avoimuusrekisterin verkkosivusto otettiin käyttöön syyskuussa 2023.

Avoimuusrekisteri tarjoaa avointa tietoa vaikuttamistoiminnasta, joka kohdistuu valtiotason päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta eli lobbauksesta ja sen neuvonnasta.

Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan. Avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä toimii VTV, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Avoimuusrekisteri otetaan Suomessa käyttöön vuonna 2024. Avoimuusrekisteri.fi-sivusto on jo avattu. Sivustolla tarjotaan tarkempaa tietoa avoimuusrekisteristä sekä ohjeistuksia rekisterin käyttöön. Ohjeistuksia täydennetään ja tarkennetaan edelleen.

Ilmoitusvelvollisille tarkoitettu asiointipalvelu puolestaan avataan 1.1.2024, ja se vaatii vahvaa tunnistautumista (Suomi.fi-tunnistus). Avoimuusrekisterin asiointipalvelussa ilmoitusvelvollinen pääsee rekisteröitymään avoimuusrekisteriin. Rekisteröinti-ilmoituksia pääsee tekemään siis 1.1.2024 alkaen.

Ilmoitukset vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta tehdään avoimuusrekisteriin kahdesti vuodessa: tammi–kesäkuun toiminnasta raportoidaan heinä–elokuussa, ja heinä–joulukuun toiminnasta tammi–helmikuussa. Ensimmäiset toimintailmoitukset palveluun pääsee siis tekemään 1.7.2024.