Suunnittelu ja seuranta

Tulosta sivu

Tarkastusviraston vaikuttavuustavoitteet, toiminnan painopisteet ja strategiset linjaukset on kirjattu viraston strategiaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia sisältää linjaukset siitä, miten tarkastuksia kohdennetaan, mitä ovat tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteet ja miten toimintaa kehitetään. Tarkastusviraston strategia täsmennetään konkreettisiksi suunnitelmiksi tarkastussuunnitelmassa, toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja tulostavoitteissa, jotka laaditaan vuosittain. Tarkastukset perustuvat tarkastussuunnitelmaan virastosta annetun lain mukaisesti.

Tarkastusviraston toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta vastaa Suunnittelu- ja talouspalvelut -tiimi. Tiimin vastuulla on myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä tarkastusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Tarkastussuunnitelmat

Tarkastussuunnitelma 2019–2023

Tarkastussuunnitelma 2018–2022

Tarkastussuunnitelma 2017–2021

Tutki aikaisempia tarkastussuunnitelmia

Seurantatiedot

Tilinpäätös 2018

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2015

Tutki aikaisempia tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia

Vuosikertomus 2017 (VTV:n kertomus eduskunnalle toiminnastaan)

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015

Tutki aikaisempia vuosikertomuksia

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia

Valtion- ja kansantalouden riskien riskianalyysi 2015

Valtiontalouden ja kansantalouden pääriskit 2015

Valtiontalouden tarkastusviraston tietoturvapolitiikka 2014–2020