Suunnittelu ja seuranta

Tarkastusviraston vaikuttavuustavoitteet, toiminnan painopisteet ja strategiset linjaukset on kirjattu viraston strategiaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia sisältää linjaukset siitä, miten tarkastuksia kohdennetaan, mitä ovat tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteet ja miten toimintaa kehitetään.

Tarkastusviraston strategia täsmennetään konkreettisiksi suunnitelmiksi tarkastus- ja valvontasuunnitelmassa, toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja tulostavoitteissa, jotka laaditaan vuosittain. Tarkastukset perustuvat tarkastussuunnitelmaan virastosta annetun lain mukaisesti.

Tarkastusviraston toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta vastaa Suunnittelu- ja talouspalvelut -tiimi. Tiimin vastuulla on myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä tarkastusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Voimassa olevaan tarkastus- ja valvontasuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Viimeisimmän Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen eduskunnalle löydät täältä. Myös aiemmat vuosikertomukset löytyvät verkosta.

Tilinpäätökset, aiemmat tarkastussuunnitelmat ja muita asiakirjoja löydät alta. Vanhempia asiakirjoja voit tiedustella VTV:n kirjaamosta: kirjaamo[at]vtv.fi.