Suunnittelu ja seuranta

Tarkastusviraston vaikuttavuustavoitteet, toiminnan painopisteet ja strategiset linjaukset on kirjattu viraston strategiaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia sisältää linjaukset siitä, miten tarkastuksia kohdennetaan, mitä ovat tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteet ja miten toimintaa kehitetään. Tarkastusviraston strategia täsmennetään konkreettisiksi suunnitelmiksi tarkastussuunnitelmassa, toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja tulostavoitteissa, jotka laaditaan vuosittain. Tarkastukset perustuvat tarkastussuunnitelmaan virastosta annetun lain mukaisesti.

Tarkastusviraston toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta vastaa Suunnittelu- ja talouspalvelut -tiimi. Tiimin vastuulla on myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä tarkastusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Tarkastussuunnitelmat

Tarkastussuunnitelma 2022−2026

Tarkastussuunnitelman yhteydessä julkaisemme suunniteltujen tarkastusten alustavan aikataulun sekä lyhyen kuvauksen tarkastuksen tavoitteista: Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastukset 2021−2022 (PDF). Päivitämme aikataulua tarpeen mukaan.

Tarkastussuunnitelma 2021−2025, päivitetty 17.6.2021

Tarkastussuunnitelma 2021−2025

Tarkastussuunnitelma 2020−2024, päivitetty 12.6.2020

Tarkastussuunnitelma 2020−2024

Tarkastussuunnitelma 2019–2023

Tarkastussuunnitelma 2018–2022

Tarkastussuunnitelma 2017–2021

Tarkastussuunnitelma 2016-2020

Tarkastussuunnitelma 2015-2019

Vanhempia tarkastussuunnitelmia voit tiedustella VTV:n kirjaamosta: kirjaamo[at]vtv.fi

Seurantatiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 20232026

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2015 

Vanhempia tilinpäätöksiä voit tiedustella VTV:n kirjaamosta: kirjaamo[at]vtv.fi

Vuosikertomus 2022 (VTV:n kertomus eduskunnalle toiminnastaan)

Vuosikertomus 2021 (VTV:n kertomus eduskunnalle toiminnastaan)

Vuosikertomus 2020 (VTV:n kertomus eduskunnalle toiminnastaan)

Vuosikertomus 2019 (VTV:n kertomus eduskunnalle toiminnastaan)

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2016

Tutki aikaisempia vuosikertomuksia

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia

Valtiontalouden tarkastusviraston riskianalyysi 2020−2023

Valtiontalouden tarkastusviraston tietoturvapolitiikka 2014–2020

Tarkastussuunnitelmat