Lisätietoa tarkastamisesta

VTV:n tarkastuksilla varmistetaan, että valtion varoja käytetään tehokkaasti ja asianmukaisesti. Tarkastusten kautta myös autetaan tarkastusten kohteita kehittämään valtion varoilla rahoitettua toimintaa.

VTV:n tarkastukset noudattavat tarkastusohjeita, jotka perustuvat kansainvälisiin julkisen tarkastuksen ISSAI-standardeihin. Tarkastuksissa tuotetaan tietoa eduskunnalle ja valtionhallinnon ylimmälle johdolle. Tarkastus- ja tiedonsaantioikeudet on määritelty Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa.

Tarkastukset perustuvat kaksi kertaa vuodessa päivitettävään tarkastussuunnitelmaan. Siihen valitaan uusia tarkastusaiheita mm. seuraavien tarkastuskriteerien perusteella: asian valtiontaloudellinen merkitys, asian merkitys eduskunnalle ja hallinnolle, asian ajankohtaisuus sekä asian tarkastettavuus.

Tarkastuksen laadunvalvonta ja dokumentointi on myös tarkoin määritelty ja ohjeistettu prosessi, jolla turvataan tarkastushavaintojen ja suositusten luotettavuus ja riippumattomuus.