Tarkastusohjeita

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuslajikohtaisissa ohjeissa esitellään tarkastuksen peruslähtökohdat ja näkökulmat sekä määritellään tarkastuksen yleiset periaatteet ja hyvä tarkastustapa. Ohjeet perustuvat ylimpien tarkastusviranomaisten järjestön INTOSAIn (International Organisation of Supreme Audit Institutions) vahvistamiin kansainvälisiin ISSAI-tarkastusstandardeihin. Tarkastusohjeistus on laadunvarmistuksen perusta.