Tietosuoja ja muuta tietoa palvelusta

VTV.fi on Valtiontalouden tarkastusviraston verkkopalvelu. Palvelua ylläpitää ja sen teknisestä kehittämisestä vastaa tarkastusviraston viestintäryhmä. Palvelu on suunnattu päättäjille, julkishallinnon toimijoille, medialle ja kansalaisille. Palvelun päätehtävä on julkaista tarkastustietoa sekä antaa tietoa hyvästä julkisen talouden hallinnasta.

Verkkopalvelun sisältöjä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Ruotsin- ja englanninkielinen sisältö voi olla suomenkielistä suppeampaa.

Palvelussa julkaistut tiedotteet tuodaan STT Info -portaalista, videot YouTube-palvelusta ja esitykset SlideShare-palvelusta.

Lisäksi keräämme asiakaspalautetta yleisen palautelomakkeen avulla.

Palautelomake

Evästeet

VTV.fi-sivustolla on käytössä evästebanneri. Valitsemalla ”Hyväksy kaikki” sivuston kävijä antaa suostumuksensa evästeiden ja liitännäisten käyttöön. Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Verkkosivulla käytetään myös yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti. Verkkosivustolla liikennöidään aina suojatulla yhteydellä (https).

Kävijäseurannan evästeillä kerätään yleistä tilastotietoa sivuston kehittämistä varten. Seurannan tietoja ei käytetä markkinointiin, eikä niitä luovuteta VTV:n ulkopuolelle. Vain VTV voi hyödyntää seurantatietoja verkkoviestinnän kehittämiseen.

Kävijäseurannassa kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi sivu, jonka kautta kävijä saapui sivustolle, ladatut sivut, sivulatausten ajankohta, kävijän verkkoselain, käyttöjärjestelmä ja internetpalvelun tarjoaja. Kävijän IP-osoitetta käytetään sen selvittämiseen, mille organisaatiolle kyseinen IP-osoite on rekisteröity ja mikä kävijän maantieteellinen sijainti on. IP-osoitteita ei tallenneta kokonaisena, eikä niitä käytetä yksittäisen henkilön tunnistamiseen.

Evästeiden käyttö ja kävijäseuranta sivustollamme on toteutettu yhdessä julkaisujärjestelmän toimittajan ja Hopkins Oy:n kanssa.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuojaselosteet

VTV.fi käsittelee luovuttamiasi henkilötietoja huolellisesti, lainmukaisesti ja varmistaen näiden asianmukaisen tietosuojan.

Tietosuojaselosteissa on kuvattu Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämien henkilörekisterien sisältämät tiedot sekä tietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet. Lisäksi tietosuojaselosteet sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään samaan käyttötarkoitukseen. Tietosuojaseloste edellytetään EU:n tietosuoja-asetuksessa.

Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste (PDF)

VTV.fi-palvelun henkilöstön yhteystietojen tietosuojaseloste (PDF)

Asianhallinnan tietosuojaseloste (PDF)

Tilintarkastuksen tietoaineiston tietosuojaseloste (PDF)

Tarkastusviraston tietosuojavastaavana toimii Mari Tölli, tietosuojavastaava@vtv.fi.

Tietoturvallisuus

Jos löydät sivustolta haavoittuvuuden tai heikkouden, ilmoita tästä tarkastusviraston kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo@vtv.fi tai sivuston palautelomakkeella.

Tekijänoikeudet ja kuvien käyttö

Palvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Valtiontalouden tarkastusvirastolle, ellei toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan.

Valokuvien, visualisointien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien tekijöillä tai tarkastusvirastolla. VTV.fi-sivustolla olevia kuvia eivät ulkopuoliset tahot saa käyttää, ellei käytöstä ole sovittu erikseen VTV:n verkkotoimituksen kanssa.

Median käyttöön on tarjolla lehdistökuvia, jotka löytyvät VTV:n Flickr-tililtä. Kuvien yhteydessä on mainittava kuvaan merkityt kuvaoikeudet.

Henkilöstön yhteystietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, kuten kaikenlaiseen suoramarkkinointiin, on kielletty.

Vastuu

Verkkotoimitus vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä. Toimitus ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltamisesta aiheutuvista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tarkastusvirasto ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole tarkastusviraston hallinnassa eikä tarkastusvirastolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Verkkopalvelun vastaava toimittaja

Eira Heinämies, päätoimittaja, etunimi.sukunimi@vtv.fi

Voit antaa palautetta palautelomakkeella.