VTV

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, on valtion taloudenhoidon tarkastaja. Tarkastusviraston asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa ja se toimii eduskunnan yhteydessä.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Toiminnallaan VTV varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi. Samalla VTV valvoo, että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.

VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden, ja sillä on laajat perustuslaissa säädetyt tietojensaantioikeudet. VTV varmistaa osaltaan oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteita myös Euroopan unionin taloudenhoidossa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

Tutustu VTV:n tarkastus- ja valvontatyöhön.

VTV:n organisaatiokaavio. Kaavion keskeisimmät tiedot löydät sivun tekstistä.
Organisaatio

VTV:n pääjohtajana toimii kaudella 2022–2027 Sami Yläoutinen.  Tarkastus- ja valvontatoimintaa johdetaan neljällä vaikuttavuusalueella:

  • Kestävä julkinen talous

  • Kestävä hallinnon kehittäminen

  • Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta

  • Toimiva tiedonhallinta.

Lisäksi tarkastusvirastoa johdetaan oppimiskeskuksissa sekä hallinnon ja resurssien vastuualueella.

Vaikuttavuusalueet

Kestävä julkinen talous -alueella tarkastelemme julkista taloutta ja valtiontalouden suunnittelua ja hallintaa. Valvomme, että finanssipolitiikka ja sen valmistelu toimivat sääntöjen mukaan. Lisäksi tarkastamme valtion omaisuuden, vastuiden, investointien ja rahoitusriskien hallintaa. Alueen johtajana toimii Matti Okko.

Kestävä hallinnon kehittäminen -alueella VTV tuottaa tietoa tukemaan hallinnon kehittämistä ja varmistamaan lainsäädännön laatua. VTV vahvistaa kestävän kehityksen huomioimista valtion taloudenhoidossa. Tietoa tarvitaan hallinnon uudistusten ja rakenneuudistusten tueksi. Luotettavaa tietoa edellyttävät myös pyrkimykset julkisen talouden yhtenäistymiseen ja tehostumiseen sekä kokeilukulttuurin laajeneminen. Johtajana toimii Tuula Varis.

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -alueella tarkastelemme hyvinvoinnin ja kestävän kasvun edellytyksiä. Arvioitavana ovat sosiaaliturvan etuudet, toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä tehokas työllisyyden hoito ja yrittäjyyden tukeminen. Lisäksi tarkastelemme jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, kestävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Anna-Liisa Pasanen.

Toimiva tiedonhallinta -alueen teemat läpäisevät koko valtiontalouden ja valtionhallinnon: konsernitiedon kehittäminen, valtion sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä talousarvion noudattaminen. Alueen teemoihin kuuluvat myös valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat, tietojen luotettavuus ja tuotannon tuloksellisuuden kehitys. Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta edistää puolestaan poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä. Alueen johtajana toimii Jaakko Eskola.

Oppimiskeskukset

Tarkastusvirastossa työskentelee noin 150 henkilöä, jotka ovat sijoittuneet neljään oppimiskeskukseen:

Oppimiskeskukset huolehtivat henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Hallinto ja resurssit

Hallinto ja resurssit -alueen johtajana toimii Tuula Sandholm. Alueeseen kuuluu viisi tiimiä:

Toimipaikat

Tarkastusviraston päätoimipaikka on Helsingissä, mutta sillä on toimipaikka myös Oulussa. Katso yhteystiedot.

Lue lisää

VTV:n johto

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta

Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

Eduskunta

Eduskunnan avoimen datan sivut