VTV

VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä.

VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden, ja sillä on laajat perustuslaissa säädetyt tietojensaantioikeudet. VTV varmistaa osaltaan oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteita myös Euroopan unionin taloudenhoidossa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

Tutustu VTV:n tarkastus- ja valvontatyöhön.

Organisaatio

Kuvion tiedot on kerrottu sivun tekstissä.

Tarkastusvirastoa johtaa eduskunnan valitsema pääjohtaja, jonka toimikausi on kuusi vuotta. Tarkastusviraston pääjohtajana toimii kaudella 2022–2027 Sami Yläoutinen. Pääjohtaja vahvistaa tarkastussuunnitelman sekä päättää eduskunnalle annettavista kertomuksista ja tarkastusohjeista.

Tarkastusvirastossa työskentelee noin 150 henkilöä tarkastus-, valvonta- ja yhteisten palvelujen yksikössä.

Tarkastusyksikkö

Tarkastusyksikkö vastaa tilintarkastusten, tuloksellisuustarkastusten sekä laillisuustarkastusten toteuttamisesta.  Tarkastusyksikön johtajana toimii Jaakko Eskola. Yksikössä on neljä tuloksellisuustarkastuksen ja viisi tilintarkastuksen ryhmää:

Tuloksellisuustarkastus:

 • Koulutus, ympäristö ja luonnonvarat, ryhmäpäällikkönä Leena Juvonen

 • Turvallisuus ja oikeusvaltio, ryhmäpäällikkönä Lassi Perkinen

 • Omaisuus ja julkinen hallinto, ryhmäpäällikkönä Teemu Kalijärvi

 • Työ, elinkeinot ja hyvinvointi, ryhmäpäällikkönä Sari Hanhinen

Tilintarkastus:

 • Talousarvion noudattaminen, ryhmäpäällikkönä Sami Kummila

 • Taloudenhoidon yhteiset prosessit, ryhmäpäällikkönä Sebastian Seemer

 • Valtionavut, ryhmäpäällikkönä Christa Laurila

 • Valtion omaisuus, ryhmäpäällikkönä Heli Nikander

 • Valtion turvallisuus, ryhmäpäällikkönä Harri Myllyoja

Valvontayksikkö

Valvontayksikköön sijoittuu riippumaton finanssipolitiikan valvontatoiminto ja sen yhteydessä tehtävä finanssipolitiikan tarkastus. Yksikkö vastaa myös puolue- ja vaalirahoitusvalvonnasta, uudesta avoimuusrekisteritehtävästä ja kanteluiden ja väärinkäytösilmoitusten käsittelystä. Valvontayksikön johtaja on Matti Okko.

Yksikön ryhmät ovat:

 • Finanssipolitiikan valvonta ja tarkastus, ryhmäpäällikkönä Matti Okko

 • Valvonta ja kantelut, ryhmäpäällikkönä Jonna Carlson

Yhteisten palvelujen yksikkö

Yhteisten palvelujen yksikköä johtaa Tuula Sandholm. Yhteisiä palveluja ovat muun muassa henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelut, viestintään ja kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin liittyvät tehtävät sekä toimitila- ja asianhallintatehtävät ja yhteiset assistenttipalvelut. Palvelut on sijoitettu neljään ryhmään:

 • Henkilöstöpalvelut, ryhmäpäällikkönä Taru Heiskala

 • Talouspalvelut, ryhmäpäällikkönä Jenni Leppälahti

 • Tietohallinto ja tilat, ryhmäpäällikkönä Juhani Heimsch

 • Viestintä ja verkostot, ryhmäpäällikkönä Jaana Beversdorf

Toimipaikat

Tarkastusviraston päätoimipaikka on Helsingissä, mutta sillä on toimipaikka myös Oulussa. Katso yhteystiedot.