Valtiontalouden tarkastusvirasto

VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. VTV:n asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

Tilintarkastukset

Vaalirahoitus

Avoimuusrekisteri

Töihin VTV:lle