Vaali- ja puoluerahoituksen valvonta

VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee asiakirjoja, jotka on säädetty ehdokkaan vaalirahoituksesta tehdyssä laissa ja puoluelaissa.

Tarkastusvirasto varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laeissa säädetyt ilmoitukset ja asiakirjat. Laeissa määritellyt valvontatehtävät kohdistuvat vain ilmoitusvelvollisiin.

Ilmoitukset tehdään VTV:n sähköisessä verkkopalvelussa osoitteessa Vaalirahoitusvalvonta.fi, jossa myös vastaanotetut ilmoitukset julkaistaan.

Tarkastusvirasto raportoi vaali- ja puoluerahoitusvalvonnasta suoraan eduskunnalle.

Neuvonta

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan kertomukset

Vaalirahoitusvalvonta

VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalirahoituslaissa säädetyt vaalikohtaiset ilmoitukset. Näitä ovat vapaaehtoinen ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta, ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta sekä jälki-ilmoitus. Vaalirahoitusilmoituksia voi selata vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkopalvelussa.

Vaalirahoituslaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat vaaleissa valitut ja varasijoille vahvistetut henkilöt. Presidentinvaaleissa ilmoitusvelvollisia ovat ehdokkaan asettaneet puolueet ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies.

Tarkastusvirasto antaa eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan vaalirahoitusvalvojana kahdeksan kuukauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta.

Puoluerahoitusvalvonta

Tarkastusvirasto valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät puoluelaissa säädetyt ilmoitukset. Puoluerahoitusilmoituksia voi selata vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkopalvelussa.

Puoluelaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat rekisteröityneet puolueet ja näiden valtionavustusta saavat piiri- ja naisjärjestöt ja lähiyhteisöt.

Tarkastusvirasto antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen toiminnastaan puoluelain noudattamisen valvojana.