Finanssipolitiikan valvonta

VTV:n tehtävänä on valvoa finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen noudattamista sekä finanssipoliittisten tavoitteiden asettamista ja toteutumista. Valvonnalla edistetään finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.

VTV:n finanssipolitiikan valvonta arvioi muun muassa:

  • julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteuttamista mukaan lukien valtion menokehyksen noudattamista

  • EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista sekä EU-sääntöjen sopivuutta Suomelle

  • julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen (MTO) noudattamista ja siihen liittyvää korjausmekanismia

  • finanssipolitiikan perustana käytettävien makroennusteiden realistisuutta sekä makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuutta

  • Finanssipolitiikan mitoitusta suhteessa suhdannetilanteeseen.

Julkaisut

Finanssipolitiikan valvonnan arviot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, touko–kesäkuussa sekä joulukuussa.

Kaikki finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen julkaisut