Kontorens kontaktuppgifter

Helsingfors, huvudkontor
Anttigatan 1
PB 1119, 00101 Helsingfors
Växel: 09-4321
Telefax: 09-432 5820

Åbo
Självständighetsplatsen 2
PB 31, 20801 Åbo
Telefon: 02-233 8961
Telefax: 02-233 8962

Uleåborg
Linnankatu 7
PB 111, 90100 Uleåborg
Telefon: 071 87 60361
Telefax: 08-314 0143

E-post: kirjaamo@vtv.fi
Övrig e-post: förnamn.efternamn(at)vtv.fi
Riksdagens växel: 09-4321

Revisionsverket är öppet för kundbetjäning vardagar kl. 9-16. Sommartid (1.6.-31.8.)
kl. 9-15.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä