Delegationen

Revisionsverkets delegations uppgift är att utveckla samarbetet mellan revisionsverket och dess intressenter och att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken medlemmar har kallats bland representanter för de viktigaste samarbetsparterna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör revisionsverkets generaldirektör till delegationen, samt en representant som revisionsverkets personal utsett ur sin krets.

Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 2023–2025

 • överdirektör Mikael Collan, Statens ekonomiska forskningscentral

 • riksdagsledamot Hanna Holopainen

 • riksdagsgruppens assistent Iina Ilmarinen

 • senior ekonom Arto Kokkinen, Statens revisionsverk

 • riksdagsledamot Jari Koskela

 • riksdagsledamot Minja Koskela

 • enhetschef Taina Kulmala, statrådets kansli

 • controllern vid statsrådet Jaana Kuusisto, finansministeriet

 • verkställande direktör Markus Lahtinen, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut

 • generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret

 • kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet

 • direktör Sanna Lehtonen, Kommunförbundet

 • statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen, finansministeriet

 • riksdagsledamot Timo Mehtälä

 • riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä

 • riksdagsledamot Mikko Ollikainen

 • riksdagsledamot Päivi Räsänen

 • riksdagsledamot Pekka Toveri

 • direktör Kirsi Varhila, Satakunta välfärdsområde

 • generaldirektör Sami Yläoutinen, Statens revisionsverk

Delegationens permanenta sakkunniga

 • utskottsrådet Heidi Silvennoinen

 • ordförande Niku Määttänen

Överrevisor Samu Kälkäjä från Statens revisionsverk fungerar som sekreterare för delegationen.