Aktuellt

Nyheter

Medietjänst

Revisionsverkets kommunikation hjälper journalister med förfrågningar och begäranden om intervju. Journalisters frågor besvaras av revisionsverkets ledning och sakkunniga. Deras kontaktuppgifter finns i vår personalkatalog.