Programmet för unga experter

Statens revisionsverks program för unga experter erbjuder experter som är i början av sin karriär en bred bild av revisionsverkets verksamhet och statsförvaltningen.

Programmet kan även erbjuda deltagarna en språngbräda till en senare karriär på Statens revisionsverk eller på annat håll inom statsförvaltningen. Via programmet får revisionsverket i sin tur nya intryck och idéer, vilket stöder revisionsverkets arbete.

Det nuvarande – i ordningen andra – programmet inleddes våren 2021 och pågår till slutet av 2022. De fyra unga experter som valts till programmet deltar i olika revisionsprojekt samt i revisionsverkets övriga verksamhet.

Statens revisionsverks första program för unga experter genomfördes 2018–2019. I programmet ingick arbete inom olika delar av revisionsverket och utvecklingsuppgifter med gruppen.

Du kan bekanta dig med observationerna och rekommendationerna i det första programmets utvecklingsuppgift: Vad skulle vi göra härnäst? Rekommendationer från revisionsverkets unga experter.