Öppenhetsregistret (lobbyistregistret)

Från och med 2024 anmäls lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna till öppenhetsregistret.

Öppenhetsegistret tillhandahåller information om aktörer som påverkar beslutsfattare på statsnivå och om deras intressen till medborgare, föremålen för lobbning och journalister. Statens revisionsverk är registeransvarig för öppenhetsregistret och övervakar att anmälningsskyldigheten fullgörs.

I och med öppenhetsregistret blir lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna, dvs. påverkanskommunikation, och rådgivning i anslutning till den transparent. Syftet med öppenhetsregistret är att förbättra transparensen i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkan samt stärka medborgarnas förtroende för statsförvaltningen och demokratin.

Finland tar i bruk öppenhetsregistret den 1 januari 2024. Registret kommer att finnas på adressen avoimuusrekisteri.fi.

Aktörer som utövar lobbning kan registrera sig i tjänsten från och med början av 2024. Påverkanskommunikationen och rådgivningen i anslutning till den rapporteras till öppenhetsregistret två gånger om året: verksamheten i januari–juni rapporteras i juli–augusti och verksamheten i juli–december rapporteras i januari–februari.