Öppenhetsregistret (lobbyistregistret)

Från och med 2024 anmäls lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna till öppenhetsregistret. Webbplatsen avoimuusrekisteri.fi öppnades i september 2023.

Öppenhetsregistret tillhandahåller öppen information om påverkanskommunikation som riktas mot beslutsfattandet på statsnivå och beredningen av det. Till öppenhetsregistret anmäls påverkanskommunikation som riktas mot riksdagen och ministerierna, dvs. lobbning, och rådgivning inom den.

Syftet med öppenhetsregistret är att förbättra transparensen i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkanskommunikation samt stärka medborgarnas förtroende för statsförvaltningen och demokratin. Registeransvarig för öppenhetsregistret är Statens revisionsverk, som övervakar att anmälningsskyldigheten fullgörs.

Finland tar i bruk öppenhetsregistret 2024. Webbplatsen avoimuusrekisteri.fi har redan öppnats. På webbplatsen finns utförligare information om öppenhetsregistret samt anvisningar om hur registret ska användas. Anvisningarna kommer ännu att kompletteras och preciseras .

Tjänsteportalen för anmälningsskyldiga öppnas den 1 januari 2024 och kräver stark autentisering (Suomi.fi-identifiering). I tjänsteportalen kan den anmälningsskyldiga registrera sig i öppenhetsregistret. Registreringsanmälningar kan alltså göras från och med den 1 januari 2024.

Påverkanskommunikationen och rådgivningen i anslutning till den anmäls till öppenhetsregistret två gånger om året: verksamheten i januari–juni anmäls i juli–augusti och verksamheten i juli–december anmäls i januari–februari. De första verksamhetsanmälningarna kan alltså göras i tjänsten den 1 juli 2024.