Arbetsordning

Skriv ut sidan

I arbetsordningen föreskrivs om revisionsverkets organisation, enheter och deras uppgifter, om revisionsverkets ledning, ledningsgrupper och ledande tjänstemän, samt om beredning och avgörande av ärenden.

Dessutom innehåller arbetsordningen bestämmelser bland annat om utfärdande och beredning av instruktioner och föreskrifter, föreläggande av vite och vitesnämnden, kvalitetsnämnden och vetenskapliga rådet, samarbete, samt om tjänsterna och kompetenskraven för dem.

Verkets nya arbetsordning trädde i kraft den 1 november 2017.

Arbetsordning (PDF)