Arbetsordning

Arbetsordningen innehåller bestämmelser om revisionsverkets organisation samt om fördelningen av ansvar och uppgifter.

I arbetsordningen ingår bestämmelser om revisionsverkets ledning och ledningsforum samt om beredning och avgörande av ärenden. Dessutom innehåller arbetsordningen bestämmelser bland annat om utfärdande av instruktioner och föreskrifter om revision och tillsyn, föreläggande av vite och vitesnämnden, vetenskapliga rådet, samarbete, samt om tjänsterna och behörighetskraven för dem.

Den uppdaterade arbetsordningen trädde i kraft den 1 april 2023.

Statens revisionsverks arbetsordning