Media

Information och förfrågningar om intervjuer

Eira Heinämies, Kommunikationssakkunnig
Telefon 040 732 4292
fornamn.efternamn@vtv.fi

VTV:s ledningens och personals kontakt

Meddelanden

Se alla meddelanden

Bilder

Bilder för medias bruk på Flickr

Ladda ner VTV:s logo här

Videor

Videor på YouTube

Övrigt aktuellt

Bloggar

Nyheter

Presentationer på SlideShare

Publikationer och information om kommande publikationer

Följ VTV i sociala medier

VTV på Twitter

VTV på LinkedIn

VTV på YouTube

VTV på SlideShare

VTV på Flickr