Planering och uppföljning

Skriv ut sidan

Revisionsverkets långsiktiga målsättningar, verksamhetens tyngdpunkt och strategiska linjeringar har skrivits in i verkets strategi.

Strategin omfattar linjeringar för inriktningen av revisioner, revisions-, tillsyns- och expertverksamhetens mål och utvecklingen av VTV:s verksamhet. Revisionsverkets strategi preciseras till konkreta planer i revisionsplanen, verksamhets- och ekonomiplanen och i resultatmålen, vilka utarbetas årligen. Revisionerna är baserade på revisionsplanen i enlighet med lagen som givits om verket.

Planeringsfunktionen vid Enheten Stöd för revisionsverkets ledning bereder i samarbete med de andra enheterna förslag till strategiska linjeringar, revisionsplan och resultatmål, som sedan i sin tur godkänns av revisionsverkets ledning. Planeringsfunktionen bereder även övergripande riskanalyser av samhällsekonomin och statsfinanserna samt omvärldsanalyser för revisionsplanen. Enheten för förvaltning bereder årligen verkets verksamhets- och ekonomiplan samt bokslut.