Planering och uppföljning

Skriv ut sidan

Statens revisionsverks effektmål, verksamhetens tyngdpunkter och strategiska linjeringar har skrivits in i verkets strategi.

Statens revisionsverks strategi omfattar linjeringar för inriktningen av revisioner, revisions-, tillsyns- och expertverksamhetens mål och verksamhetsutvecklingen. Revisionsverkets strategi preciseras till konkreta planer i revisionsplanen, verksamhets- och ekonomiplanen och i resultatmålen, vilka utarbetas årligen. Revisionerna är baserade på revisionsplanen i enlighet med lagen om statens revisionsverket.

Teamet Planerings- och ekonomitjänster ansvarar för att planera och följa upp revisionsverkets verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar teamet för den interna kontrollen och riskhanteringen av processerna för ekonomi- och personalförvaltningen samt revisionsverkets bokslut och verksamhetsberättelse.

Planeringsdokumenter

Revisionsplan 2019–2023

Uppföljning

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

Bokslut 2015

Se tidigare bokslut och verksamhetsberättelser

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Se tidigare årsberättelser

Andra planerings- och uppföljningsdokument

Revisionsverkets strategi