Planering och uppföljning

Statens revisionsverks effektmål, verksamhetens tyngdpunkter och strategiska linjeringar har skrivits in i verkets strategi.

Statens revisionsverks strategi omfattar linjeringar för inriktningen av revisioner, revisions-, tillsyns- och expertverksamhetens mål och verksamhetsutvecklingen.

Revisionsverkets strategi preciseras till konkreta planer i gransknings- och tillsynsplanen, verksamhets- och ekonomiplanen och i resultatmålen, vilka utarbetas årligen. Revisionerna är baserade på revisionsplanen i enlighet med lagen om statens revisionsverket.

Teamet Planerings- och ekonomitjänster ansvarar för att planera och följa upp revisionsverkets verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar teamet för den interna kontrollen och riskhanteringen av processerna för ekonomi- och personalförvaltningen samt revisionsverkets bokslut och verksamhetsberättelse.

Du bekanta dig med den gällande gransknings- och tillsynsplanen här.

Statens revisionsverks senaste årsberättelse till riksdagen finns här. Tidigare årsberättelser finns också på webben.

Nedan hittar du bokslut, tidigare granskningsplaner och andra handlingar. Om du behöver äldre dokument, kontakta revisionsverkets registratorskontor: kirjaamo[at]vtv.fi.