Kontakt

Telefonväxel

Den gemensamma telefonväxeln för Statens revisionsverk och riksdagen:
09 4321, vardagar kl. 9–16.

Personliga kontaktuppgifter hittar du med sökfunktionen. Medietjänster finns på Media-sidan.

Rådgivning

Rådgivning i frågor om tillsyn över val- och partifinansieringen:
telefon 09 432 5899, vardagar kl. 10–14
vaalirahoitusvalvonta (at) vtv.fi
www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Rådgivning vid klagomål och anmälningar om missbruk:
telefon 09 432 5812, vardagar kl. 10–14

kirjaamo (at) vtv.fi

Internationell verksamhet

Ärenden som gäller revisionsverkets internationella verksamhet:
international.relations@vtv.fi

Registratorskontor

Telefon 09 432 5809, vardagar kl. 9–15

kirjaamo (at) vtv.fi

Dokument kan lämnas in till registratorskontoret även personligen vardagar kl. 9–15, adressen är Porkalagatan 1, Helsingfors. Dokumenten kan lämnas till receptionen på första våningen.

Postadresser

Helsingfors kontor

Statens revisionsverk, PB 1119, 00101 Helsingfors

Uleåborgs kontor

Statens revisionsverk, Linnankatu 7, 90100 Uleåborg

Faktureringsadress

EDI-kod 003702454567
FO-nummer 0245456-7
Nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy
Operatörsprefix FI28768767

Statens revisionsverk, PB 1119, 00101 Helsingfors

Besöksadresser till kontoren

Helsingfors kontor

Statens revisionsverk, Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors

Uleåborgs kontor

Statens revisionsverk, Linnankatu 7, 90100 Uleåborg