Statens revisionsverk

Statens revisionsverk reviderar skötseln av statsfinanserna och övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. Revisionsverkets ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen.

Årsberättelse

Statens revisionsverks årsberättelse

Kommande

Kommande publikationer

Coronapandemin

Revision och övervakning

Karriär på VTV

Lediga arbetsplatser