Statens revisionsverk

Statens revisionsverk reviderar skötseln av statsfinanserna och övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. Revisionsverkets ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen.

Aktuellt

God förvaltning

Visa alla artiklar

Statens revisionsverk

Läs mer

Coronapandemin

Revision och övervakning

Karriär på VTV

Karriär på VTV