Statens revisionsverk

Statens revisionsverk reviderar skötseln av statsfinanserna och övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. Revisionsverkets ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen.

Aktuellt

God förvaltning

Visa alla artiklar

Statens revisionsverk

Läs mer

Internationellt

Internationell verksamhet

Karriär på VTV

Karriär på VTV