Respons

Ge respons eller fråga

  • Du kan ge respons på eller fråga om Statens revisionsverks verksamhet eller om webbtjänsten VTV.fi. Vi svarar inom cirka fem vardagar. Om svaret kräver utredningsarbete kan svaret dröja längre.
  • Du kan skicka ditt meddelande anonymt. Om du ändå vill ha ett personligt svar ska du lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress.
  • Webbtjänsten ger dig ett automatiskt bekräftelsemeddelande i webbläsarens fönster om att responsformuläret har tagits emot. Om du dessutom vill ha ett automatiskt bekräftelsemeddelande via e-post och samtidigt en sammanställning av den respons du lämnat, kom ihåg att lämna din e-postadress i avsett fält.
  • Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha ett personligt svar.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.