Granskning av finanspolitiken

Syftet med granskningen av finanspolitiken är att ge goda förutsättningar för det finanspolitiska beslutsfattandet och den offentliga debatten om finanspolitiken.

Granskningen av finanspolitiken erbjudar beslutsfattarna nyttig information om beredningen av finanspolitiken och om dess kunskapsunderlag.

I fråga om finanspolitiken granskar revisionsverket:

  • tillförlitligheten hos den information som används i beslutsfattandet

  • styrmedlens funktionalitet och effektivitet

  • om den bild som ges av statens ekonomiska ställning och hållbarheten i de offentliga finanserna är riktig och tillräcklig.

Publikationer från granskningen av finanspolitiken

Revisionsverket gör 1–2 granskningar av finanspolitiken per år. Granskningen alstrar information även för övervakning av finanspolitiken. 

Alla publikationer från övervakningen och granskningen av finanspolitiken