Granskning av finanspolitiken

Syftet med granskningen av finanspolitiken är att ge goda förutsättningar för det finanspolitiska beslutsfattandet och den offentliga debatten om finanspolitiken.

Revisionsverket granskar tillförlitligheten i informationen som används vid det finanspolitiska beslutsfattandet samt styrinstrumentens funktionsduglighet och effektivitet. Vid granskningen av finanspolitiken utvärderas det om den bild som har getts av statens ekonomiska ställning samt hållbarheten i den offentliga ekonomin är riktig och tillräcklig. Revisionsverket granskar även tillförlitligheten och effektiviteten i informationen som används i skattepolitiken.

Revisionsverket gör 1–2 granskningar av finanspolitiken per år. Granskningen alstrar information även för övervakning av finanspolitiken. 

Finanspolitiska granskningsberättelser