Dataskydd och annan information om tjänsten

VTV.fi är Statens revisionsverks webbtjänst. Revisionsverkets kommunikationsgrupp administrerar tjänsten och ansvarar för den tekniska utvecklingen av tjänsten. Tjänsten är riktad till beslutsfattare, offentliga aktörer, medier och medborgare. Tjänstens huvudsakliga uppgift är att offentliggöra revisionsinformation och ge information om god förvaltning av den offentliga ekonomin.

Innehåll läggs ut i webbtjänsten på finska, svenska och engelska. Det svenskspråkiga och det engelskspråkiga innehållet kan vara mer begränsat än det finskspråkiga innehållet.

Meddelanden som läggs ut i tjänsten importeras från STT Info, videor från YouTube och presentationer från SlideShare.

Dessutom samlar vi in kundrespons med hjälp av en allmän responsblankett.

Responsblanketten

Kakor

På webbplatsen vtv.fi används en kakbanner. Genom att välja “Acceptera alla” ger besökaren sitt samtycke till användningen av kakor och insticksprogram. De nödvändiga kakorna säkerställer att webbplatsen fungerar tekniskt och de används inte för andra ändamål.

På webbplatsen används också insticksprogram, med hjälp av vilka till exempel innehåll i sociala medier kan visas på webbplatsen. Dessa insticksprogram kan ställa in kakor från sina egna tjänster och enligt sina egna principer. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Med kakor för besökaruppföljning samlas allmän statistik in för utveckling av webbplatsen. Uppföljningsdata används inte för marknadsföring och lämnas inte ut utanför Statens revisionsverk. Endast Statens revisionsverk kan utnyttja uppföljningsdata för att utveckla webbkommunikationen.

Data som samlas in vid besökaruppföljningen är till exempel via vilken sida besökaren kom till webbplatsen, nedladdade sidor, tidpunkten för sidladdningar samt besökarens webbläsare, operativsystem och internetleverantör. Besökarens IP-adress används för att ta reda på för vilken organisation IP-adressen i fråga har registrerats och besökarens geografiska läge. IP-adresser sparas inte i sin helhet och används inte för att identifiera enskilda personer.

Användningen av kakor och besökaruppföljningen på vår webbplats har genomförts tillsammans med publikationssystemets leverantör och Hopkins Oy.

Behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningar

De personuppgifter som du uppger behandlas på webbplatsen VTV.fi noggrant, lagenligt och med skydd av den personliga integriteten.

I dataskyddsbeskrivningarna beskrivs de uppgifter som finns i Statens revisionsverks personregister samt ändamålet med användningen av uppgifterna, regelmässigt utlämnande av uppgifter och principerna för skyddet. Dataskyddsbeskrivningarna innehåller även kontaktuppgifter och information om de registrerades rättigheter.

Med personregister avses en sådan helhet av personuppgifter där personuppgifter används för ett och samma ändamål. Allmänna dataskyddsförordningen kräver att det finns en dataskyddsbeskrivning för registret.

Dataskyddsbeskrivning av kund- och intressentregistret (PDF)

Dataskyddsbeskrivning av ärende- och dokumenthantering (PDF)

Dataskyddsbeskrivning av informationsmaterial för redovisningsrevision (PDF)

Revisionsverkets dataskyddsansvarig är Mari Tölli, tietosuojavastaava@vtv.fi.

Informationssäkerhet

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, kan du anmäla den till revisionsverkets registratorskontor på kirjaamo@vtv.fi eller med responsblanketten.

Upphovsrätt och användning av bilder

Upphovsrätten till det material som finns i tjänsten tillhör Statens revisionsverk, om inget annat anges. Textmaterialet på webbplatsen får användas och länkar till webbplatsen skapas fritt, förutsatt att källan anges.

Upphovsrätten till fotografier, visualiseringar och annat bildmaterial tillhör fotograferna, dem som har framställt bilderna, eller revisionsverket. Bilderna på webbplatsen vtv.fi får inte användas av utomstående, om det inte har avtalats separat om detta med revisionsverks webbredaktion.

Pressbilder för media finns på revisionsverkets Flickr-konto. Upphovsrätten till bilderna måste alltid anges.

Personalens kontaktuppgifter får inte användas för kommersiella syften, så som all slags direktmarknadsföring.

Ansvar

Webbredaktionen ansvarar för innehållet i webbtjänsten och strävar efter att hålla det så aktuellt som möjligt. Upptäckta fel korrigeras om möjligt ofördröjligen. Redaktionen ansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas till följd av tillämpning av informationen i tjänsten.

Revisionsverket ansvarar till inga delar för innehållet eller funktionen i andra webbtjänster som användaren kan gå till via revisionsverkets tjänst. När användaren går till en länkad webbplats godkänner denne att webbplatsen inte administreras av revisionsverket och att revisionsverket inte kan påverka innehållet på webbplatsen.

Webbtjänstens ansvarig redaktör

Eira Heinämies, chefredaktör, förnamn.efternamn@vtv.fi

Du kan ge respons via responsblanketten.