Teamet för övervakning

Övervakare av finanspolitiken

Teamet för övervakning av finanspolitiken vid Statens revisionsverk följer upp beslutsprocessen inom finanspolitiken, tillförlitligheten i den information som används i beslutsprocessen och funktionen i finanspolitikens styrinstrument.

Teamet för övervakning av finanspolitiken består i huvudsak av ekonomiska experter och har en stark bakgrund inom både forskning och statsförvaltning. Teamet samarbetar internationellt med oberoende finanspolitiska övervakare i andra länder. Även i Finland utvecklar teamet sin verksamhet i växelverkan med andra aktörer, till exempel inhemska forskningsinstitut.