Revisionsverkets publikationer

Största delen av verkets publikationer finns endast på finska. I denna avdelning finns översättningar av de till riksdagen lämnade berättelserna fr.o.m. år 2009 samt resuméer på svenska av publicerade revisionsberättelser. Redovisningsrevisionsberättelserna finns endast på finska.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä