Kantelut ja väärinkäytökset

Kantelu valtiontalouden tarkastusvirastolle

Valtiontalouden tarkastusviraston puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että valtion taloudenhoidon laillisuudessa on esiintynyt epäkohtia. Kantelun voi tehdä valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja valtion talousarvion noudattamisesta. Kannella voi myös valtion määräysvallassa olevista yhtiöiden lainvastaisesta menettelystä. Kantelun voi lisäksi tehdä vaali- ja puoluerahoitukseen liittyvistä asioista.

Tarkastusvirastolle voi kannella kuka hyvänsä. Kantelun voi tehdä itseään koskevassa asiassa, mutta myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tutkinta on maksutonta.

Kantelun voi tehdä kirjoittamalla valtiontalouden tarkastusvirastolle vapaamuotoisesti, mutta suosittelemme sen tekemistä kantelulomakkeella. Vapaamuotoisessa kantelussa on ilmoitettava ainakin lomakkeen mukaiset tiedot. Mukaan kannattaa liittää mahdollisimman tarkasti tiedot, joihin kantelu perustuu sekä mahdolliset kantelua tukevat asiakirjat.Väärinkäytösten ilmoittaminen

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 16 §:n mukaan valtion viranomaisen, laitoksen, liikelaitoksen ja valtion rahaston on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava viipymättä toiminnassaan tehdystä, sen hoitamiin tai vastattavina oleviin varoihin tai omaisuuteen kohdistuneesta väärinkäytöksestä tarkastusvirastolle.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä