Hannele Isola-Miettinen

Hannele on toiminut ennen virastoon tuloaan julkisoikeuden yliopisto-opettajana ja työskennellyt myös asiantuntija- ja kehittämistehtävissä Euroopan neuvostossa Strasburgissa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat valtiosääntö ja eurooppalainen oikeus, hyvä hallinto sekä erityisesti lainsäädäntöteoria, josta hän on laatinut myös väitöskirjan ”Tutkimus lainsäädännön oikeusvaltiollisesta laadusta: esimerkkinä Euroopan unionin lainsäädäntö”.