Leena Juvonen

Oppimiskeskuksen johtaja

Johto

Leena Juvonen on Menetelmät-oppimiskeskuksen johtaja. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin neljäkymmentä Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastus- ja valvontatyön asiantuntijaa. Leena on työskennellyt VTV:llä vuodesta 1997 lähtien, ja hänellä on pitkä kokemus myös tarkastustehtävistä. Vuonna 2014 Leena aloitti tuloksellisuustarkastuspäällikön tehtävässä, jossa hän toimi ennen nykyistä tehtäväänsä.

Leena on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri pääaineenaan yleinen valtio-oppi, ja ennen VTV:lle tuloaan hän työskenteli tutkijana Helsingin yliopistossa. Työn ohessa Leena on opiskellut laskentatoimea, taloustieteitä ja johtamista. Hän on suorittanut liikkeenjohdon Executive MBA -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2019.

Leena on innokas laadukkaan ja vaikuttavan tarkastustyön puolestapuhuja. Hän näkee, että tarkastusmenetelmillä ja niiden hyvällä hallinnalla on tässä keskeinen rooli. Erilaiset kokeilut ja uudet analyysimenetelmät, -tekniikat ja -työkalut kiinnostavat Leenaa perinteisten, hyviksi havaittujen tarkastusmenetelmien rinnalla.