Riitta-Liisa Heikkilä

Riitta-Liisa Heikkilä on Tulevaisuuden talous -oppimiskeskuksen johtaja. Hänen oppimiskeskuksessaan työskentelee reilut neljäkymmentä asiantuntijaa niin tarkastus- ja valvontatehtävissä kuin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) omissa palvelutehtävissä. Riitta-Liisa on työskennellyt VTV:llä vuodesta 2003 lähtien, ja hänellä on pitkä kokemus tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen tehtävistä. Koulutukseltaan Riitta-Liisa on kauppatieteiden maisteri pääaineenaan laskentatoimi.

Erityisen innostavana oppimiskeskuksen johtajan tehtävässä Riitta-Liisa kokee sen, että saa olla mukana kehittämässä tarkastusviraston toimintaa niin, että asiantuntijoiden vahvaa osaamista pystytään hyödyntämään monipuolisesti sidosryhmien tarpeet huomioiden. Näin voidaan turvata laadukas ja vaikuttava tarkastustoiminta myös tulevaisuudessa.