Alueellisten kehittämisohjelmien vaikutukset

Tarkastuksen kohteena oli ohjelmakaudella 2000-2006 toteutettujen alueellisten kehittämisohjelmien vaikutukset. Vaikutusten arviointi perustui tarkastusvirastossa vuosina 2003-2007 tehtyihin tarkastuksiin. Vaikutusten arvioinnissa tärkeimpinä näkökulmina olivat työllisyysvaikutukset, ohjelmien rooli osaamisen lisääjänä sekä ohjelmissa saavutettujen tulosten ja hyvien käytänteiden levittäminen.

Kategoriat