Avustukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen

VTV on tarkastanut veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen myönnettyjä avustuksia. Tarkastuksessa kävi ilmi, että avustusprosessia ja sen sisäistä valvontaa sekä avustusten käytön seurantaa tulee parantaa.

Tarkastuksessa selvitettiin, onko avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytön valvonnassa ja takaisinperinnässä noudatettu säädöksiä ja ohjeita ja onko avustusprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi selvitettiin, ovatko avustuksen saajat käyttäneet avustuksen siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, ja ovat ne antaneet avustuksen käytöstä oikeat ja riittävät tiedot.

Tarkastuksessa kävi ilmi, ettei opetus- ja kulttuuriministeriö ole kaikilta osin noudattanut avustusprosessiin liittyviä säädöksiä ja ohjeita, sillä se ei ole huolehtinut valtionavustusten asianmukaisesta valvonnasta. Se on myös maksanut avustuksia tarpeettoman etupainotteisesti ja ennen kuin rahoitettavat kustannukset ovat syntyneet. Avustusprosessin sisäisen valvonnan järjestämisessä opetus- ja kulttuuriministeriössä tuli myös esiin puutteita päätöskäytännöissä sekä avustuksen maksatuksessa ja käytön valvonnassa. Avustusten käyttöä on hankala valvoa, sillä avustusehdoissa ei ole yksiselitteisiä vaatimuksia käytön seurannalle ja avustusten käytöstä annettaville tiedoille.

Kategoriat