Tilinpäätös 2009

Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätös varainhoitovuodelta 2009 sisältää tiedot talousarvion noudattamisesta, viraston tuotoista ja kuluista, taloudellisesta asemasta ja toiminnallisesta tuloksellisuudesta. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kuvataan viraston toimintaa ja sen kehitystä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslaissa säädetty, riippumaton tarkastus- ja valvontaviranomainen. Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista. Tarkastusvirasto on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukainen kansallinen tilintarkastuselin, joka toimii yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kanssa unionin varojen ulkoisessa valvonnassa.

Kategoriat