Valtion kassanhallinta

Kassatilanteen todettiin maksuvalmiuden sijasta määrittyvän talousarviotalouden kassanpitotarpeen ja velanhallinnan vaikutusten perusteella. Tarkastuksessa arvioitiin, miten valtion keskitetysti järjestetyssä kassanhallinnassa on onnistuttu saavuttamaan valtion kassanhallinnalle asetetut tavoitteet ja mikä on kassanhallinnan toiminnallinen tehokkuus.

Kategoriat