Hallituksen sopeutustoimet tukevat julkisen talouden vahvistamista, mutta lisätoimia tarvitaan menopaineiden taittamiseksi

Hallituksen julkisen talouden vahvistamistavoitteet eivät lisätoimista huolimatta ole toteutumassa tämänhetkisten ennusteiden valossa. Taustalla on pysyvä julkisen talouden alijäämä, joka johtuu julkisyhteisöjen menojen kasvusta. Niiden syyt ovat pääosin rakenteellisissa tekijöissä, kuten ikääntyminen.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kevään 2024 finanssipolitiikan arviossa käsitellään muun muassa hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa, valtiovarainministeriön talousennustetta sekä EU:n uuden finanssipoliittisen säännöstön vaikutuksia.

Orpon hallitus tarkensi keväällä finanssipoliittisia tavoitteitaan ja päätti 3 miljardin euron lisäsopeutustoimista. Koska julkisen talouden vahvistamistavoite on edelleen mittava, on hyvä, että toimenpidevalikoimaa laajennettiin keväällä 2024. Nyt päätetyistä sopeutustoimista huolimatta Suomen julkisyhteisöjen velkasuhteen ennustetaan kasvavan pitkällä aikavälillä.

”Lisätoimetkaan eivät tämänhetkisten ennusteiden valossa riitä toteuttamaan hallituksen tavoitteita kohentaa rahoitusasemaa ja vakauttaa velkaantumiskehitys. Voidaankin kysyä, tulisiko toimia kohdentaa enemmän menopaineita aiheuttaviin seikkoihin, kuten ikääntyminen, jotta politiikalla voidaan paremmin hillitä Suomen julkisyhteisöjen velan BKT-suhteen kasvua pitkällä aikavälillä”, sanoo ekonomisti Suvi Kangasrääsiö.

Hallituksen tavoite on saada 100 000 lisätyöllistä ja sitä kautta vahvistaa julkista taloutta kahdella miljardilla euroilla rakenteellisin toimenpitein vuoteen 2027 mennessä. Finanssipolitiikan valvonnan laskelmien mukaan tähän saakka päätettyjen toimien yhteenlaskettu etukäteisarvio työllisyysvaikutuksesta on 65 000–83 000 henkeä ja dynaaminen vaikutus julkiseen talouteen on noin 1,3–2,1 miljardia euroa.  

Suomi vaarassa rikkoa julkisyhteisöjen alijäämää koskevan viitearvon

EU:n uudet finanssipoliittiset säännöt tulivat voimaan 30.4.2024. Julkisen talouden vahvistamista koskevat tavoitteet Suomelle määritellään vasta syksyllä. Julkisyhteisöjen alijäämää koskeva kolmen prosentin viitearvo pysyy voimassa sääntöjen uudistuksen jälkeenkin. Sekä VM:n ennusteen että finanssipolitiikan valvonnan koostaman konsensusennusteen perusteella Suomi on vaarassa rikkoa tämän viitearvon tänä vuonna.

Myös sääntöjen noudattamisen näkökulmasta hallituksen toimet julkisen talouden vahvistamiseksi ovat perusteltuja.

Tutustu uuteen julkaisuun:

Finanssipolitiikan valvonnan arvio, kevät 2024

Kategoriat