VTV muuttuu: Tarkastusvirasto tähtää uudistumiseen ja yhdessä tekemiseen

Meillä ja sidosryhmillämme on yhteinen tavoite: haluamme, että valtiontalous on kestävällä pohjalla ja että sitä hoidetaan tuloksellisesti lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Käsittelemme tässä blogisarjassa tarkastustyön ja toimintaympäristön muutoksia VTV:n uudistuvan strategian kautta.

Tarkastusala ja tarkastustiedon hyödyntäminen muuttuvat lähivuosina ripeästi, sillä automatisaatio ja data-analytiikan yleistyminen muokkaavat toimintatapojamme. Tarkastusvirastolle nämä muutokset tarkoittavat, että meidän tulee panostaa osaamisen kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Henkilöstön ja sidosryhmiemme kanssa yhdessä laadittu uusi strategiamme viitoittaa tietä innostavalle uudistumiselle.

Video: Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kertoo tarkastusviraston uudistumisesta.

Tehtävämme on auttaa hallintoa uudistumaan

Keväisellä jäällä luonnon kauneus sokaisee. Retkiluistelijan matka on voitu suunnitella etukäteen, mutta jään tila ja sääolosuhteet vaikuttavat siihen, minkä reitin kukin viimein valitsee. Onnistunut matka sisältää luonnosta nauttimisen lisäksi riskienhallintaa, kokemukseen ja havainnointiin perustuvaa tietämystä sekä tarkoituksenmukaiset varusteet.

Tarkastustyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus pohjautuu riippumattomaan ja objektiiviseen asioiden tarkasteluun, joka osaltaan tukee julkishallinnon uudistumista. Muutokset valtion taloushallinnossa, ohjausjärjestelmissä, politiikkavalmistelussa ja hallinnon rakenteissa ovat julkisen toiminnan uudistumisen kannalta välttämättömiä, mutta samalla ne luovat uudenlaisia haasteita.

Tarkastustyöllä autamme organisaatioita tunnistamaan toiminnastaan kehittämiskohteita ja oppimaan aiemmista ratkaisuistaan. Varmennamme, että valtiontalous kantaa ja että uudistusten railot havaitaan ajoissa.

Tavoitteemme ovat: Valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee. Luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee. Luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu. 
Tarkastusviraston vaikuttavuustavoitteet

Haluamme tuottaa merkityksellistä tietoa, jolla on yhteiskunnallinen vaikutus

Muutoksen keskellä riskienhallinta, avoimuus ja läpinäkyvyys vahvistavat eri toimijoiden keskinäistä luottamusta. Tarkastus- ja asiantuntijatyöllämme vaikutamme siihen, että veronmaksajat ja kansainväliset tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tämä luottamus vahvistaa yhteiskuntarauhaa, veronmaksuhalukkuutta, hyvinvointia ja Suomen kilpailukykyä.

Vaikuttavuustavoitteemme (kuvassa) kuvastavat vahvaa haluamme tukea ja turvata julkisen hallinnon kestävää uudistumista ja julkisen talouden kestävyyttä. Asemamme ansiosta meillä on ministeriöiden rajat ylittävä kokonaisnäkemys valtiontaloudesta ja valtion taloudenhoidosta. Seuraamme valtionhallinnossa tapahtuvia muutoksia, havainnoimme systeemitason mahdollisuuksia ja tunnistamme riskejä. Kokeneellakin jääseikkailijalla on hyvä olla asianmukaiset suunnistusvälineet ja naskalit.

Vuorovaikutus ja rakenteiden joustavuus tukevat oppimista

Nautimme keväällä auringon valosta ja muovaamme organisaatiotamme niin, että se tukee uuden strategian toimeenpanoa. Vaikuttavuutemme keskiössä on julkisen talouden, hyvinvointivaltion ja hallinnon kehittämisen kestävyys sekä toimiva tiedonhallinta. Projektipohjainen organisoituminen tarjoaa meille mahdollisuuden laajalle uuden oppimisille ja monimuotoiselle tiedonmuodostukselle. Visiomme kantaa meitä eteenpäin, strategiamme toimii retkikarttana ja asiantuntemuksemme tarvittaessa myös naskaleina.

Kategoriat