Person image

Jaakko Eskola

Johtaja, HT, JHT
Toimiva tiedonhallinta, Johto, Tarkastuksen ja valvonnan vaikuttavuusalueiden johto

Jaakko Eskola on Toimiva tiedonhallinta -vaikuttavuusalueen johtaja. Eskola on toiminut aiemmin tarkastusvirastossa tilintarkastuspäällikkönä sekä tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikön vt. ylijohtajana. Jaakko Eskola on hallintotieteen maisteri sekä HT- ja JHT-tilintarkastaja.