Person image

Jaakko Eskola

Johtaja
Johto, Toimiva tiedonhallinta

Jaakko Eskola on Toimiva tiedonhallinta -vaikuttavuusalueen johtaja. Eskola on toiminut aiemmin tarkastusvirastossa tilintarkastuspäällikkönä sekä tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikön vt. ylijohtajana. Jaakko Eskola on hallintotieteen maisteri sekä HT- ja JHT-tilintarkastaja.