Jaakko Eskola

Direktör, GR, OFGR

Ledningen, Revision

Jaakko Eskola är direktör för revisionsenheten. Eskola har tidigare arbetat på revisionsverket som directör, redovisningsrevisionschef samt tf överdirektör vid enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning. Han är förvaltningsmagister samt GR- och OFGR-revisor.