Sami Yläoutinen

Sami Yläoutinen on toiminut Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajana vuoden 2022 alusta alkaen. Eduskunta valitsee tarkastusviraston pääjohtajan kuuden vuoden toimikaudeksi.

Yläoutinen on aiemmin työskennellyt useissa tehtävissä valtiovarainministeriössä, viimeksi budjettipäällikkönä vuodesta 2019. Vuosina 2011–2014 hän toimi neuvonantajana Kansainvälisessä Valuuttarahastossa (IMF). Koulutukseltaan Yläoutinen on kauppatieteiden tohtori.

Yläoutisen vuonna 2005 valmistunut väitöskirja käsitteli Budjettikehikkojen kehittymistä ja toimintaa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Hän on julkaissut useita finanssipolitiikkaa ja budjetointia käsitteleviä kirjoituksia kansainvälisissä julkaisuissa.