Sami Yläoutinen

Sami Yläoutinen har arbetat som generaldirektör för Statens revisionsverk sedan början av 2022. Riksdagen väljer generaldirektör för revisionsverket för en mandatperiod på sex år.

Yläoutinen har tidigare arbetat i flera olika uppgifter vid finansministeriet, senast som budgetchef sedan 2019. Under åren 2011–2014 var han rådgivare vid Internationella valutafonden (IMF). Yläoutinen är till sin utbildning ekonomie doktor.

Yläoutinens doktorsavhandling från 2005 behandlade utvecklingen av budgetramverk och deras funktioner i länderna i Central- och Östeuropa. Han har publicerat flera artiklar om finanspolitik och budgetering i internationella publikationer.