Ajoneuvohallintokeskuksen PALKO-hanke

Hankkeen kustannusarvioiden esittäminen valtion talousarvioissa on ollut monin osin puutteellista ja epäselvää. Tarkastuksessa selvitettiin, onko Ajoneuvohallintokeskuksen PALKO-hankkeen ja sen projektien suunnittelu ollut täsmällistä ja oikein painotettua. Edelleen selvitettiin, ovatko hanke ja sen projektit pysyneet hallinnassa sekä mitkä syyt ovat johtaneet mahdollisiin hallinnan puutteisiin.

Kategoriat