Alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus

Tarkastuksessa selvitettiin, miten tietoyhteiskuntaohjelman ja laajakaistastrategian tavoitteisiin liittyviä alueellisia tietoyhteiskuntahankkeita on toteutettu ja miten niitä on koordinoitu alueellisesti ja valtakunnallisetsi. Kohteena oli kolme keskeistä aihealuetta: julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen erityisesti JUPA-hankkeessa, laajakaistastrategian toteuttaminen ja alueellista tasa-arvoa tieto- ja viestintätekniikan keinoin edistävät tietoyhteiskuntahankkeet.

Kategoriat