Asiantuntija- ja tutkimuspalveluiden hankinta ulkoasiainministeriössä

Tarkastetuissa hankinnoissa oli paljon huomautettavaa. Tarkastusviraston käsityksen mukaan hankintatoimen hajautuminen on eräs syy virheiden yleisyyteen. Tarkastus kohdistui ulkoasiainministeriön toimintamenomäärärahasta maksettuihin asiantuntija- ja tutkimuspalveluhankintojen organisointiin, ohjaukseen ja toteutukseen ja ajallisesti vuoteen 2006.

Kategoriat