Upphandlingen av sakkunnig- och forskningstjänster vid Utrikesministeriet

Det fanns mycket att anmärka på angående de granskade anskaffningarna. Enligt revisionsverkets uppfattning är upphandlingsfunktionens splittring en anledning till att felaktigheter är så allmänt förekommande. Revisionen hänförde sig till upphandlingen av sakkunnig- och forskningstjänster som har betalats från utrikesministeriets anslag för omkostnader. Revision hänförde sig till upphandlingens organisering, styrning och verkställande och tidsmässigt till året 2006. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier